window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Keuzebegeleiding bij pensionering

Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioen op uw persoonlijke wensen af te stemmen. 

Wij helpen u graag!
Wij begeleiden u graag bij het maken van uw keuzes. Zo kunt u met ons een afspraak inplannen om de verschillende keuzes door te nemen. Ook stellen wij graag een indicatieve berekening voor u op.

In de op u van toepassing zijnde pensioengids en het bijbehorende reglement leest u ook meer over deze keuzemogelijkheden. Soms is het mogelijk om bepaalde keuzes te combineren. In de uitvoeringsregeling zijn de meest recente rekenfactoren opgenomen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de keuzes die CRH Pensioenfonds biedt aan u als slaper op het moment dat u met pensioen gaat.

Welke keuze heeft u voor uw pensioen? 

Eerder met pensioen gaan
Bij CRH Pensioenfonds is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. U heeft echter de mogelijkheid om uw opgebouwde ouderdomspensioen eerder te laten ingaan dan de 68-jarige leeftijd. U krijgt dan wel minder pensioen. We moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen.

U kunt uw pensioen van CRH Pensioenfonds in laten gaan vanaf uw 60-jarige leeftijd. Standaard bieden wij de keuzemogelijkheid om uw pensioen in te laten gaan op de eerste dag van de maand dat u AOW gaat ontvangen. Enkele maanden voor het bereiken van uw AOW-leeftijd ontvangt u dan ook automatisch bericht van ons met een opgave van uw pensioenaanspraken per AOW-datum.  

AOW-overbruggingspensioen 
Als u eerder dan uw 68e met pensioen wilt gaan, dan dient u er rekening mee te houden dat het pensioen waar u recht op heeft over een langere periode moet worden uitgesmeerd. Uw pensioenuitkering wordt dus lager. Bovendien dient u er rekening mee te houden dat u nog geen AOW ontvangt als uw pensioen eerder ingaat dan op de AOW-leeftijd.

Het gemis aan AOW kunt u dan opvangen door een deel van uw recht op levenslang ouderdomspensioen om te zetten in een overbruggingspensioen. Het wordt standaard gesteld op de maximale AOW-uitkering voor een ongehuwde (€ 17.971,- bedrag 2023). U kunt kiezen voor een hoger of lager bedrag, maar het overbruggingspensioen bedraagt maximaal tweemaal de op de ingangsdatum geldende AOW-uitkering voor gehuwde personen (€ 24.483,- bedrag 2023).

Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen
Op uw pensioendatum heeft u de mogelijkheid om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Voor deze uitruil heeft u schriftelijke toestemming nodig van uw partner.

Let op: denk goed na over deze uitruil en bespreek het met uw partner. Kiest u voor uitruil van uw partnerpensioen, dan ontvangt uw partner na uw overlijden géén of een lager partnerpensioen van ons. Uw partner moet daarom ook tekenen voor akkoord op de uitruil, want de uitruil kan niet worden teruggedraaid.

Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen
Wilt u dat uw partner meer pensioen ontvangt als u overlijdt? Dan kunt u mogelijk (een deel van) uw eigen ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. 

Later met pensioen gaan
U kunt ervoor kiezen om later dan op uw 68ste met pensioen te gaan. Vanaf uw 68ste bouwt u geen pensioen meer op, maar als u de pensionering uitstelt, wordt uw pensioenuitkering wel hoger. Het aantal jaren waarover uw pensioenuitkering straks moet worden uitgesmeerd, wordt immers minder. Uitstel van pensionering is mogelijk tot maximaal vijf jaar na de op u van toepassing zijnde AOW-leeftijd.

Eerst een hoger en daarna lager pensioen ontvangen 
Standaard ontvangt u vanaf uw 68ste levenslang dezelfde pensioenuitkering. U kunt er echter voor kiezen om eerst gedurende een beperkt aantal jaren een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna levenslang een lagere (hoog-laag constructie). U kunt hierbij kiezen uit verschillende verhoudingen. Deze keuze heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. Uw eventuele partner moet voor deze keuze wel schriftelijk toestemming geven. Een hoog-laag constructie is niet mogelijk in combinatie met het vervroegen van de pensioendatum. 

Bedrag ineens
In de nabije toekomst krijgt u waarschijnlijk mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen, namelijk maximaal 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen.

Vooralsnog staat de invoering van de wet die deze keuzemogelijkheid regelt gepland voor 1 januari 2025. Omdat de wetgeving nog niet definitief is vastgesteld, kunnen we nu nog geen berekeningen maken of voorbeeldbedragen noemen. Opname van een bedrag ineens zal uitsluitend mogelijk zijn op uw pensioendatum. Voor meer informatie over Bedrag Ineens klikt u hier