window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Klachtenprocedure

CRH Pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. Neemt u dan contact op met het pensioenbureau. Geef hierbij duidelijk aan waarover u niet tevreden bent. 

Als u het niet eens bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen. U doet dit als volgt:

1. U kunt een brief of e-mail sturen. Richt uw bericht aan het bestuur;
2. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met ons antwoord.

Een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangt u binnen één week.

Het bestuur zal vervolgens beoordelen of een klacht door het bestuur zelf kan worden afgehandeld of dat deze direct aan de Klachtencommissie wordt voorgelegd. U wordt hierover geïnfomeerd. 

- Als het bestuur de klacht (eerst) zelf afhandelt, zal het bestuur
  binnen 2 maanden een reactie op uw klacht geven. Als u het niet
  eens bent met de reactie van het bestuur kunt u zich tot de
  Klachtencommissie wenden;
- Als de klacht direct wordt afgehandeld door de Klachtencommissie,
  dan ontvangt u binnen 4 maanden na ontvangst van de klacht een
  reactie. 

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door de Klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen of de bevoegde rechter.

Voor een uitgebreide beschrijving over hoe CRH Pensioenfonds omgaat met een klacht, kunt u de klachtenprocedure raadplegen.