window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Verhoging pensioen per 1 januari 2024

Januari 2024

Verhoging pensioen per 1 januari 2024 (indexatie)

De pensioenen zijn per 1 januari 2024 verhoogd met 3,51%. Het fondsbestuur heeft dit besluit genomen, omdat de financiële positie goed genoeg is en mede doordat de regels voor verhogen als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk zijn versoepeld. 

Pensioenen per 1 januari 2024 verhoogd
De regeling van Stichting CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie). Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om de pensioenen per 1 januari te verhogen (indexeren).

Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie van het fonds. Een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

Het indexatiebesluit is tevens gebaseerd op de tijdelijke versoepeling van de regels (AMvB art.15c Besluit FTK).

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat ook in 2023 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is tijdelijk en geldt alleen als sociale partners de intentie hebben om “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

CRH Pensioenfonds verwacht dat er wordt “ingevaren” naar het nieuwe stelsel en mocht daarom van de versoepelde regels gebruik maken. Het bestuur heeft dit besluit tot verhoging genomen nadat was vastgesteld dat:

  • de dekkingsgraad eind december 2023 ruimte bood voor indexatie, en;
  • het besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers.

Dekkingsgraad
Per 31 december 2023 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 115,5% en de actuele dekkingsgraad 110,4%. Daarbij is al rekening gehouden met de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024. Op basis van deze cijfers en de verwachte benodigde dekkingsgraad voor het “invaren” is besloten de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2024 met 3,51% te verhogen.

Evenwichtigheid
De verhoging betreft de pensioenen van zowel de actieve als de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers. Meer informatie over de evenwichtigheid van dit besluit vindt u hier.

Verhogen met 3,51%
Uw opgebouwde pensioen is per 1 januari 2024 met 3,51% omhooggegaan. De prijsstijging over de periode van oktober 2022 tot oktober 2023 bedroeg eveneens 3,51%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe methode voor het vaststellen van de stijging van de prijzen. Bij de berekening van deze prijsstijging is deze nieuwe methode reeds toegepast. Ook de prijsstijging over 2022 is volgens deze nieuwe methodiek herrekend.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van een eventuele verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt*:

Jaar

Stijging van de prijzen

Verhoging pensioen

2023

  3,51%**

3,51% per 1-1-2024

2022 

11,96%**

2,50% per 1-1-2023

2021

  3,28%

3,28% per 1-10-2022

2020

  1,12%

0,00%

De afgelopen jaren konden wij uw pensioen verhogen, maar niet met de volledige stijging van de prijzen.

*Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering.

**Bron: CBS. Het CBS gebruikt vanaf juni 2023 een nieuwe methode voor het vaststellen van de stijging van de prijzen. Wij passen deze nieuwe methode toe bij de berekening van de stijging van de prijzen vanaf 2022.

 

Verhoging pensioen per 1 januari 2023

Januari 2023

Verhoging pensioen per 1 januari 2023 (indexatie)

Na de verhoging per 1 oktober 2022 met 3,28% worden de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5%. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de financiële positie net goed genoeg is mede doordat de regels voor verhogen als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk zijn versoepeld. 

Pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd
De regeling van Stichting CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie). Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om de pensioenen per 1 januari te verhogen (indexeren).

Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie. Een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

Het indexatiebesluit is tevens gebaseerd op de tijdelijke versoepeling van de regels.

Verhogen met 2,5%
Uw opgebouwde pensioen gaat per 1 januari 2023 met 2,5% omhoog*. De prijsstijging over de periode van oktober 2021 tot oktober 2022 bedroeg 16,93% Uw pensioen stijgt hierdoor helaas slechts gedeeltelijk mee met de gestegen prijzen.

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat in 2022 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is eenmalig en geldt alleen voor pensioenfondsen die verwachten “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

Het pensioenfonds verwacht te gaan “invaren” naar het nieuwe stelsel. Per 30 november 2022 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 110,0% en de actuele dekkingsgraad 111,7%. Op basis van deze cijfers en de verwachte benodigde dekkingsgraad voor het “invaren” is besloten de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2023 met 2,5% te verhogen. Dit betreft de pensioenen van de actieve, de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een  negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van een eventuele verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt*:

JaarStijging van de prijzenVerhoging pensioen
202216,93%2,50% per 1-1-2023
2021 3,28%3,28% per 1-10-2022
20201,12%0,00%
20191,73%0,00%

CRH Pensioenfonds onderzoekt jaarlijks of we uw pensioen kunnen verhogen.

* Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering

Verhoging pensioen per 1 oktober 2022

Oktober 2022

Pensioenen per 1 oktober 2022 verhoogd met 3,28%

Het bestuur van CRH Pensioenfonds heeft besloten de pensioenen te verhogen. Op 1 oktober 2022 gaat uw opgebouwde pensioen met 3,28% omhoog*. Dit percentage is de prijsstijging over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021.

Waarom verhoging per 1 oktober 2022?
Ieder jaar beoordeelt het pensioenfonds of we uw pensioen per 1 januari kunnen verhogen (indexeren). Dit hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier.

Op 1 januari 2022 konden wij uw pensioen niet indexeren. Onze beleidsdekkingsgraad was op dat moment niet hoog genoeg. De afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad van CRH Pensioenfonds verbeterd. Toch is dit niet de voornaamste reden dat we uw pensioen nu wel kunnen verhogen. Dit komt doordat per 1 juli 2022 de regels om te mogen indexeren zijn versoepeld. Dit als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat in 2022 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is eenmalig en geldt alleen voor pensioenfondsen die verwachten “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

Per 31 augustus 2022 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 107,7%. Wij hebben daarom besloten de opgebouwde pensioenen per 1 oktober 2022 met 3,28% te verhogen. Dit betreft de pensioenen van zowel de actieve als de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De extra indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een  negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft na een zorgvuldige afweging van de belangen van alle groepen deelnemers vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Wordt uw pensioen op 1 januari 2023 weer verhoogd?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De versoepelde regels gelden vooralsnog alleen voor 2022. Zodra er meer duidelijkheid is of we uw pensioen in 2023 opnieuw kunnen verhogen, zullen wij u hierover nader informeren.
 

* Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering.