window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Is het besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen evenwichtig?
Het pensioenfonds is verplicht de generatie-effecten van een verhoging van de pensioenen (indexatie) in kaart te brengen en hierover een oordeel te vormen. De relatief meest eenvoudige methode hiervoor is een haalbaarheidstoets, waarbij over een lange periode wordt gekeken naar het verwachte pensioen (neutraal weer, “mediaan” scenario), het pensioen als het flink tegenzit (slecht weer) en het pensioen als het flink meezit (mooi weer). Voor de gevolgen van de indexatie tonen wij de wijziging van het pensioen in het verwachte (mediane) en in het slechtweerscenario als gevolg van de indexatie met 3,51%.

Het verhogen van de pensioenen met 3,51% leidt tot een toename van het pensioenresultaat voor de pensioengerechtigden. Zij ontvangen door de indexatie direct een hogere uitkering. Voor actieve en premievrije deelnemers neemt het in de toekomst uit te keren pensioen toe met 3,51%. Door de extra toeslag neemt de dekkingsgraadontwikkeling af en als gevolg hiervan neemt ook het toekomstig indexatiepotentieel af. Per saldo resulteert dit voor actieve en premievrije deelnemers in een beperkt nadeel.  

Ook in een slechtweerscenario zien we voor de gepensioneerden een voordeel door de directe verhoging van de pensioenresultaten en beperkt nadeel voor actieve en premievrije deelnemers.

Op grond van de gevolgen in het mediane scenario en in het slechtweerscenario is het bestuur van CRH Pensioenfonds van mening dat een extra indexatie van 3,51% niet onevenwichtig is. De koopkracht blijft zo beter op peil, hetgeen uiteraard in belang van alle betrokkenen is.