window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Over het pensioenfonds

Stichting CRH Pensioenfonds heeft een vermogen van afgerond € 1.005 miljoen (eind 2021) en is een ondernemingspensioenfonds met 1.215 actieve deelnemers, 10.126 gewezen deelnemers en 1.724 gepensioneerden (eind 2021). 

Stiching CRH Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds