window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Over het pensioenfonds

Stichting CRH Pensioenfonds heeft een vermogen van afgerond € 1.036 miljoen (eind 2020) en is een ondernemingspensioenfonds met 2.775 actieve deelnemers, 8.307 gewezen deelnemers en 1.611 gepensioneerden (eind 2020). 

Stiching CRH Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds