window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Over het pensioenfonds

Stichting CRH Pensioenfonds heeft een vermogen van afgerond € 718 miljoen (eind 2022) en is een ondernemingspensioenfonds met 1.212 actieve deelnemers, 9.921 gewezen deelnemers en 1.805 gepensioneerden (eind 2022). 

Stiching CRH Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds.