Over het pensioenfonds

Stichting CRH Pensioenfonds heeft een vermogen van afgerond € 909 miljoen (eind 2019) en is een ondernemingspensioenfonds met 3.338 actieve deelnemers, 7.606 gewezen deelnemers en 1.536 gepensioneerden (eind 2019). 

Stiching CRH Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds