window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is ingesteld per 1 april 2022 en is de opvolger van de visitatiecommissie.

De RvT houdt toezicht op basis van wettelijke kaders en codes en toetst op basis van die normen of het bestuurlijk proces en de uitkomsten daarvan voor alle stakeholders van het fonds evenwichtig en transparant zijn. De RvT vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende drie onafhankelijke leden:
- Mevrouw L.E.M. Duynstee (voorzitter)
- Mevrouw E.P.M. van Kalmthout
- De heer A.F. de Kraa