window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioenbureau

Voor de uitvoering van de pensioenadministratie, het voorlichten en informeren van deelnemers, en de bestuursondersteuning wordt gebruik gemaakt van het pensioenbureau van CRH Pensioenfonds.

Het pensioenbureau bestaat uit de volgende medewerkers:

  • de heer R.W. van Gils
  • de heer G.P.T. van Heiningen 
  • de heer R.J. Koelman (directeur pensioenbureau)
  • mevrouw M.K. Thijssen-Peters (adjunct directeur pensioenbureau)
  • de heer C.J. Sneijders
Heeft u vragen?

Bij het pensioenbureau kunt u terecht met vragen over uw pensioensituatie bij CRH Pensioenfonds. Het pensioenbureau is op werkdagen tussen 8.30 - 17.30 uur te bereiken op telefoonnummer 020 - 304 5100. 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@crhpensioenfonds.nl of ons benaderen middels het contactformulier.