window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Werknemers

Als u deelnemer bent aan een regeling van CRH Pensioenfonds, dan neemt u deel aan een middelloonregeling. Bij een dergelijke regeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op dat is gebaseerd op uw pensioengevend salaris over dat jaar. Uw pensioen is als het ware een optelsom van alle stukjes pensioen die u in de loop der jaren heeft opgebouwd.

De pensioenregeling voorziet in inkomen voor uw oude dag; ook wel ouderdomspensioen genoemd. Daarnaast is er een inkomen voor uw nabestaanden verzekerd; het zogenoemde partner- en wezenpensioen. Meer informatie over uw pensioenregeling vindt u in de pensioengids en het pensioenreglement onder downloads.

De werkgever betaalt een vaste premie aan CRH Pensioenfonds. Samen met uw vaste deelnemersbijdrage voert het pensioenfonds hiervoor de regeling uit. De gezamenlijke vaste premie is de pensioentoezegging en bepaalt daarmee uw uiteindelijke pensioen. De werkgever zal nooit een hogere of lagere premie betalen dan de genoemde vaste premie. Het pensioenfonds loopt dan ook het beleggingsrisico. De vaste premie is zodanig vastgesteld dat CRH Pensioenfonds de pensioenregeling kan uitvoeren.

In moeilijke tijden zou het mogelijk kunnen zijn dat CRH Pensioenfonds niet voldoende middelen heeft. Het fonds zal dan een korting op de toeslagverlening geven. Indien dit niet afdoende is, kan het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen. Daarnaast beoordeelt het bestuur jaarlijks of de vaste premie toereikend is om de toekomstige pensioenopbouw te bekostigen. Als dit niet het geval is kan het opbouwpercentage van uw pensioenregeling worden verlaagd.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u heeft en waar dit is verzekerd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag heeft geregeld. U krijgt toegang tot uw gegevens met uw DigiD.

Uniform pensioenoverzicht (UPO)

Ieder jaar ontvangt u als actief deelnemer een UPO met de stand van uw pensioenaanspraken per 1 januari van het betreffende jaar.