Ex-werknemers

Als u in het verleden in dienst bent geweest bij één van de aangesloten ondernemingen van CRH is het mogelijk dat u pensioen bij CRH Pensioenfonds heeft opgebouwd. De pensioenaanspraken van ex-werknemers worden in de pensioenwereld ook wel premievrije aanspraken of slapersaanspraken genoemd. U kunt in dit gedeelte van de website informatie vinden die voor u als ex-werknemer van belang is.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) premievrije deelnemers

Als u premievrij deelnemer bent bij CRH Pensioenfonds ontvangt u ieder jaar een pensioenoverzicht. Hierin is onder meer weergegeven hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij het fonds. In december 2020 hebben alle premievrije deelnemers en ex-partners van CRH Pensioenfonds weer een UPO ontvangen. De begeleidende brief en toelichting treft u bijgaand aan.

Please find an English version of the letter accompanied with the Uniform Pension Overview 2019 here.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u heeft en waar dit is verzekerd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag heeft geregeld. U krijgt toegang tot uw gegevens met uw DigiD.