window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Beleggingsbeleid

Het doel van het beleggen van het vermogen van Stichting CRH Pensioenfonds is om, binnen aanvaarbare risicogrenzen de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers veilig te stellen. Er wordt geprobeerd beleggingsrisico’s zo goed mogelijk te beheersen en voldoende rendement te behalen om aan de pensioenverplichtingen te voldoen

Vermogensbeheer
CRH Pensioenfonds heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan een externe partij, te weten Goldman Sachs Asset Management.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)
CRH Pensioenfonds heeft beleid vastgesteld met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Vanaf 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten. Het bestuur van het fonds heeft bepaald dat de pensioenregeling in het kader van de SFDR wordt aangemerkt als een “Overig product” (SFDR, artikel 6). Meer hierover leest u hier.

Meer weten over het beleggingsbeleid?
Meer informatie over het beleggingsbeleid van Stichting CRH Pensioenfonds leest u in de verklaring beleggingsbeginselen en in hoofdstuk 9 van de ABTN. Informatie over aandeelhoudersbetrokkenheid leest u in het Betrokkenheidsbeleid CRH.