window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Stichting CRH Pensioenfonds in liquidatie

Stichting CRH Pensioenfonds i.l. heeft een vermogen van ca. € 880 miljoen (eind 2023) en is een ondernemingspensioenfonds met 1.186 actieve deelnemers, 9.354 gewezen deelnemers en 1.892 gepensioneerden (eind 2023). 

Stichting CRH Pensioenfonds i.l. heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds.

Het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds heeft alle deelnemers en stakeholders eerder geïnformeerd over het voornemen om de opgebouwde pensioenen en toekomstige pensioenopbouw over te dragen aan Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

De exclusieve onderhandelingen met HNPF zijn positief afgerond en het bestuur heeft een besluit tot ontbinding van Stichting CRH Pensioenfonds genomen. Daarmee is Stichting CRH Pensioenfonds sinds 4 juli 2024 in liquidatie en zijn de bestuursleden vanaf deze datum vereffenaars.

Meer informatie hierover vindt u hier.