Stichting CRH Pensioenfonds

Stichting CRH Pensioenfonds heeft een vermogen van ca. € 769 miljoen (eind 2018) en is een ondernemingspensioenfonds met 3.421 actieve deelnemers, 7.337 gewezen deelnemers en 1.450 gepensioneerden (eind 2018). 

Stichting CRH Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen of doen verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden alsmede hun nabestaanden, die daarvoor in aanmerking komen op grond van de bepalingen van de statuten en reglementen van het fonds.