window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 1

Welkom bij Stichting CRH Pensioenfonds! Via uw werkgever bouwt u pensioen bij ons op. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten. Meer hierover leest u in hier

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen kunt u lezen in onze verklaring beleggingsbeginselen op onze website. 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. Hierin leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op deze website of opvragen bij het pensioenbureau op telefoonnummer 020 – 3045 100.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

Lees meer →

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Lees meer →

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer voor het arbeidsongeschikte deel.

Lees meer →

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid

Lees meer →

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk de pensioengids en het reglement op  www.crhpensioenfonds.nl of vraag het bij ons op.

Lees meer →

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Lees meer →

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW;
  2. Pensioen bij Stichting CRH Pensioenfonds. U bouwt pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Lees meer →

Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Lees meer →

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. In regeling 1 bouw je over € 16.322 en in regeling B over € 22.603 geen pensioen op. U bouwt in 2023 1,55% aan pensioen op.

Lees meer →

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Lees meer →

Welke keuze heeft u zelf?

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar Stichting CRH Pensioenfonds.  

Lees meer →

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum.

Lees meer →

Wilt u eerst een hoger pensioen en daarna lager? Hiervoor kunt u kiezen als u met pensioen gaat.

Lees meer →

Wilt u eerder of later met pensioen? Dit moet u minstens drie maanden voor uw pensioendatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.  

Lees meer →

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen zie onze website www.crhpensioenfonds.nl

Lees meer →

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de prijzen. Dit heeft indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioen voor deelnemers zo geïndexeerd:

De afgelopen jaren heeft Stichting CRH Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd:

 Stijging van de prijzen*IndexatiePer
202216,93%2,50%01-01-2023
20213,28%3,28%01-10-2022
20201,12%0,00% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Lees meer →

Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Lees meer →

Welke kosten maken wij?

Kosten

Stichting CRH Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer →