window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Bestuur en commissies

De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de directie van CRH. De andere helft van de bestuursleden wordt gekozen door de werknemers en de gepensioneerden. Deze bestuurssamenstelling wordt paritair bestuur genoemd.

De bestuursleden van CRH Pensioenfonds zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenreglementen die aan CRH Pensioenfonds zijn toevertrouwd. Waar nodig laat het bestuur zich adviseren door externe partijen, zoals de actuaris, accountant, vermogensbeheerder en beleggingsadviseur. 

Uw pensioen is wettelijk beschermd. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat de pensioenregeling conform wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat er met opgebouwde fondsen ter dekking van de pensioenen op zorgvuldige wijze wordt omgegaan. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Zij controleert onder meer of pensioenuitvoerders tijdig de juiste informatie aan de deelnemers verschaffen.

Bestuur 

Het Bestuur van CRH Pensioenfonds bestaat uit de volgende personen:

Namens de werkgever:

 • de heer P.P. Bonewit
 • de heer F.A.J. Brouwer
 • de heer R.H. Pennings

 Namens de werknemers:

 • de heer I.M. Meijer
 • de heer P. Weeting

 Namens de gepensioneerden:

 • vacature
Beleggingsadviescommissie

De Beleggingsadviescommissie van CRH Pensioenfonds kent de volgende leden:

 • de heer P.P. Bonewit (bestuur)
 • de heer R.W. van Gils (pensioenbureau)
 • de heer G.P.T. van Heiningen (pensioenbureau)
 • de heer P.J.M. Ruigrok 
 • de heer E. Krijgsman (Mercer Investment Consulting; voorzitter a.i.)
Risicomanagementcommissie

De Risicomanagementcommissie van CRH Pensioenfonds kent de volgende leden:

 • de heer F.A.J. Brouwer (bestuur)
 • de heer G.P.T. van Heiningen (pensioenbureau)
 • de heer I.M. Meijer (bestuur)
 • mevrouw M.K. Thijssen (pensioenbureau)
 • de heer P. Weeting (bestuur, voorzitter)
Commissie Goveranance, Communicatie en Deskundigheid

De commissie Governance, Communicatie en Deskundigheid van CRH Pensioenfonds kent de volgende leden:

 • de heer R.J. Koelman (pensioenbureau)
 • de heer R.H. Pennings (bestuur)
 • de heer C.J. Sneijders (pensioenbureau)
 • mevrouw M.K. Thijssen (pensioenbureau, voorzitter)