Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de (gewezen) deelnemers, de werkgever en de pensioengerechtigden.

Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:

Namens de werkgever

- vacature

Namens de werknemers

- mevrouw A.M. Bieman

- mevrouw E. Hendriks

- heer F. Kramers

Namens de gepensioneerden

- de heer N.A. van den Akker

- de heer J. de Wit (voorzitter)