window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Dekkingsgraad

CRH Pensioenfonds publiceert iedere maand de actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden betaald. De dekkingsgraad is dus een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie van een pensioenfonds.

Vanaf 2015 moeten de pensioenfondsen hun beleid baseren op de zogenoemde “beleidsdekkingsgraad”. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Beleidsbeslissingen worden dan niet meer genomen op grond van een momentopname maar op grond van een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. In het vervolg zullen wij iedere maand zowel de dekkingsgraad op basis van de actuele UFR rente als de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden (de beleidsdekkingsgraad) publiceren.2023

Dekkingsgraad perop basis van de actuele UFR rentebeleidsdekkingsgraad

30-4-2023

113,9%112,5%

31-3-2023

112,6%112,4%

28-2-2023

114,8%112,1%

31-1-2023

112,2%111,3%

2022

Dekkingsgraad perop basis van de actuele UFR rentebeleidsdekkingsgraad

31-12-2022 

111,4% *

110,5%*

30-11-2022

111,7%110,0%

31-10-2022

112,1%109,1%

30-9-2022

109,8%108,3%

31-8-2022

115,2%107,7%

31-7-2022

110,4%106,6%

30-6-2022

112,1%105,8%

31-5-2022

114,1%

105,0%

30-4-2022

112,3%

104,1%

31-3-2022

109,1%

103,3%

28-2-2022

104,4%

102,5%

31-1-2022

102,8%

102,0%

* herrekend op basis van voorlopige cijfers

2021

Dekkingsgraad perop basis van de actuele UFR rentebeleidsdekkingsgraad

31-12-2021

105,8%101,3%