window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

In dienst

Als u in dienst komt bij een onderneming die is aangesloten bij CRH Pensioenfonds, dan zorgt uw werkgever voor uw aanmelding bij het pensioenfonds. Vervolgens ontvangt u binnen 3 maanden nadat u deelnemer aan de pensioenregeling bent geworden een startbrief van het pensioenfonds. In de startbrief bevestigen wij uw deelname en geven wij uitleg over uw pensioenregeling.

Waardeoverdracht

U kunt het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele vorige werkgever overdragen naar CRH Pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Een voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioen bij één partij is ondergebracht. Als u met pensioen gaat, ontvangt u van één instantie uw pensioen.

Waardeoverdracht dient u aan te vragen bij CRH Pensioenfonds. Deze aanvraag kunt u doen door gebruik te maken van het formulier waardeoverdracht. CRH Pensioenfonds vraagt vervolgens uw gegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Op basis hiervan ontvangt u een offerte. Als u waardeoverdracht wilt uitvoeren dan dienen u en uw eventuele partner de offerte te ondertekenen en aan CRH Pensioenfonds te sturen. CRH Pensioenfonds zorgt dan voor verdere afhandeling van de waardeoverdracht.

Let op: de waarde van pensioenregelingen kan sterk verschillen. Pensioenregelingen zijn moeilijk vergelijkbaar. Laat u daarom vóór een eventuele waardeoverdracht goed informeren!

Let op: waardeoverdracht kan niet worden uitgevoerd zolang uw oude en/of nieuwe fonds in 'onderdekking' (beleidsdekkingsgraad onder de 100%) is. De waardeoverdracht wordt dan uitgesteld tot beide fondsen niet meer in onderdekking zijn.