window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Verlaging pensioen (korten)

Uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. 

Geen pensioenverlaging in 2023

De beleidsdekkingsgraad van CRH Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2022 110,4%. Het fonds beschikt daarmee niet over voldoende buffers. Er is dan ook een herstelplan van kracht dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De dekkingsgraad ligt per 31 december boven de benodigde ondergrens. Uw pensioen hoeft dan ook in 2023 niet te worden verlaagd.

De afgelopen jaren is vaak gesproken over het risico op verlaging van de pensioenen. Dit risico is nog steeds aanwezig. Door de verbeterde financiële positie is dit risico gelukkig wel kleiner geworden.