window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Wilt u meer details van uw pensioenregeling? In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht-179.jpg

Waardeoverdracht

Verandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 (bedrag 2023) bruto per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting CRH Pensioenfonds staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 bruto per jaar en hoger dan € 2,- bruto per jaar dan zorgt Stichting CRH Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Stichting CRH Pensioenfonds checkt daarom bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting CRH Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- bruto per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Lees meer →

ruilen-ouderdoms-partner-168.jpg

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner

Binnen de pensioenregeling van Stichting CRH Pensioenfonds bouwt u alleen ouderdomspensioen op en is het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd. Bij tussentijds ontslag of pensionering wordt voor deelnemer met een partner standaard een deel van het ouderdomspensioen omgezet in een ouderdomspensioen met partnerpensioen.

Lees meer →

hoog-laag-laag-hoog-143.jpg

Beginnen met een hoger pensioen

Als u met pensioen gaat, ontvangt u maandelijks hetzelfde bedrag. Soms kan het handig zijn om tijdelijk een hoger bedrag te ontvangen. Het verhogen van uw pensioenuitkering is gebonden aan fiscale grenzen. U kiest voor een hoger pensioen op pensioendatum.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Lees meer →

 68-234.jpg

Pensioen vervroegen of uitstellen

In plaats van met pensioen te gaan vanaf uw 68-jarige leeftijd kunt u ervoor kiezen langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt stopt met werken. Dit kan tot uiterlijk de 73-jarige leeftijd. Als u later met pensioen gaat, wordt u opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van het pensioen in het pensioenreglement op www.crhpensioenfonds.nl.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan vanaf de 68-jarige leeftijd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat uw AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Het gemis aan AOW kunt u mogelijk opvangen door een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een overbruggingspensioen.

Lees meer →