window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Wilt u meer details van uw pensioenregeling? In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht-179.jpg

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van baan verandert en daardoor naar een andere pensioenuitvoerder gaat. De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 594,89 (bedrag 2023) bruto per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting CRH Pensioenfonds staan.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 bruto per jaar en hoger dan € 2,- bruto per jaar dan zorgt Stichting CRH Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Stichting CRH Pensioenfonds checkt daarom bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Stichting CRH Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,- bruto per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

arbeidsongeschiktheidspensioen-125.jpg

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voorzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

Lees meer →

samenwonen-trouwen-170.jpg

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Wij krijgen dit automatisch door van uw gemeente als u in Nederland woont. Als u in het buitenland woont, moet u het zelf aan ons doorgeven door een kopie van uw huwelijksakte naar ons te sturen.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen als u overlijdt. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. 

Lees meer →

scheiden-171.jpg

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt. Of als u het samenwonen beëindigt.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.

Lees meer →

buitenland-127.jpg

Als u verhuist naar het buitenland

Neem contact met ons op als u naar het buitenland of binnen een ander land verhuist. U kunt dan uw adresgegevens aan ons doorgeven. Als er iets wijzigt in uw burgerlijke staat vernemen wij dat ook graag. Verhuist u in Nederland dan hoeft u niets te doen. Wij krijgen uw adres dan automatisch door. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Lees meer →

werkloos-182.jpg

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting CRH Pensioenfonds. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. Vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw is bij ons fonds niet mogelijk.

Lees meer →

mijnpensioenoverzicht-151.jpg

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 Lees meer →

vragen-177.jpg

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioenregeling dan kunt u bellen met het pensioenbureau van Stichting CRH Pensioenfonds, te bereiken op 020 – 3045 100 of www.crhpensioenfonds.nl.

Lees meer →