Arbeidsongeschikt

Als u arbeidsongeschikt wordt nadat u uit dienst bent gegaan, dan komt u bij CRH Pensioenfonds niet in aanmerking voor (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

De mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt

Gaat de mate van arbeidsongeschiktheid nadat u uit dienst bent gegaan omlaag? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Bij een dergelijke wijziging dient u CRH Pensioenfonds direct hiervan op de hoogte te stellen. Stuurt u dan een kopie van de beslissing van het UWV mee. Gaat de mate van arbeidsongeschiktheid nadat u uit dienst bent gegaan omhoog? Dan heeft deze wijziging geen gevolgen voor uw pensioenopbouw bij CRH Pensioenfonds.