window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Verhuizen

Verhuizen binnen / naar Nederland

CRH Pensioenfonds is aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Adreswijzigingen binnen Nederland hoeft u dan ook niet aan het pensioenfonds door te geven, aangezien we deze automatisch via BRP ontvangen.

Verhuizen naar het buitenland

Als u in het buitenland gaat wonen, of al in het buitenland woont en daar verhuist, is het belangrijk dat u uw nieuwe adres wel aan CRH pensioenfonds doorgeeft. Let tevens op het volgende:

Attestatie de Vitae (bewijs van in leven zijn)

Als u in het buitenland woont, moet u zelf ieder jaar een bewijs van in leven zijn sturen. Ieder jaar stuurt CRH Pensioenfonds u correspondentie en nadere uitleg hierover.

Inhoudingen op uw pensioenuitkering

Als u niet meer in Nederland woont, maar wel een pensioenuitkering vanuit Nederland ontvangt, is het mogelijk dat de inhoudingen op uw uitkering wijzigen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl.