window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Kinderen

Als u een kind krijgt dan hoeft u dat niet te melden aan CRH Pensioenfonds. Uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed.

Wezenpensioen

De hoogte van het wezenpensioen is gekoppeld aan de hoogte van het partnerpensioen. Wanneer u overlijdt, ontvangt ieder van uw kinderen tot 18 jaar een wezenpensioen. Studerende kinderen (volgens de Wet op de Studiefinanciering) of arbeidsongeschikte kinderen (volgende de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten) ontvangen tot maximaal hun 27-jarige leeftijd wezenpensioen. Als beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.