window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Wilt u meer details van uw pensioenregeling? In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie.

Hoe bouwt u pensioen op?

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijk pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Stichting CRH Pensioenfonds. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering zoals een lijfrente af te sluiten. Of u dat nodig vindt, hangt af van de financiële en persoonlijke situatie.

Lees meer →

Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Lees meer →

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. In regeling 1 en regeling B bouwt u in 2021 over respectievelijk € 14.544 en € 21.448 geen pensioen op. U bouwt in 2021 1,35% aan pensioen op.

Lees meer →

De financiering van pensioenaanspraken vindt plaats door een storting eens per kwartaal door de werkgever van 23,3% (regeling 1) of 26,4% (regeling B) over de pensioengrondslag van de deelnemers. Samen met de vaste deelnemersbijdrage voert het fonds hiervoor de regeling uit. De gezamenlijke vaste premie is de pensioentoezegging en bepaalt daarmee uw uiteindelijke pensioen. De werkgever zal nooit een hogere of lagere premie betalen dan de overeengekomen vaste premie. Het fonds loopt dan ook het beleggingsrisico.

De vaste premie is zodanig vastgesteld dat het fonds de pensioenregeling kan uitvoeren. In moeilijke tijden zou het mogelijk kunnen zijn dat het fonds niet voldoende middelen heeft. Het fonds zal dan een korting op de toeslagverlening toepassen. Indien dit niet afdoende is, kan het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen. Daarnaast beoordeelt het bestuur jaarlijks of de vaste premie toereikend is om de toekomstige pensioenopbouw te bekostigen. Als dit niet het geval is kan het opbouwpercentage van 1,875% worden verlaagd. Voor 2021 is het opbouwercentage verlaagd naar 1,35%.

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In regeling 1 is uw werknemersbijdrage gelijk aan 3,6% over de eerste € 16.883 van uw pensioengrondslag en 6,9% over het meerdere. In regeling B is uw werknemersbijdrage gelijk aan 2,7% over de eerste € 9.979 van uw pensioengrondslag en 6,4% over het meerdere. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Lees meer →