window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Pensioen 1-2-3: laag 2

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. Hierin vindt u informatie over alle onderwerpen uit laag 1. Wilt u meer details van uw pensioenregeling? In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Stichting CRH Pensioenfonds. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid-risico-173.jpg

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. 

Stichting CRH Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Stichting CRH Pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar we eerder op rekenden.

De rente beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld Stichting CRH Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld Stichting CRH Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente over een lange periode laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting CRH Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere belegginssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Stichting CRH Pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting CRH Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting CRH Pensioenfonds vindt u op www.crhpensioenfonds.nl.

Lees meer →

waardevast-180.jpg

Waardevast pensioen

Stichting CRH Pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeel Stichting CRH Pensioenfonds of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk indien de financiële positie van het fonds dit toelaat. Stichting CRH Pensioenfonds kan besluiten om uw pensioen volledig, gedeeltelijk of niet te verhogen. Uw pensioen is per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5%. De prijzen stegen met 16,93%.

De afgelopen jaren heeft Stichting CRH Pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd *:

   
 IndexatieStijging van de prijzen
20222,50%16,93%
20213.28%**3,28%
20200,00%1,12%
20190,00%1,73%
20180,00%1,68%
20170,00%1,34%
20160,00%0,36%
20150,00%0,41%
20140,00%0,75%

*Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering

** per 1 oktober 2022

Lees meer →

tekort-172.jpg

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Stichting CRH Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. We bekijken dan zorgvuldig wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld uw pensioen niet indexeren, uw werknemerspremie verhogen of uw pensioen verlagen. Dat laatste hebben we de afgelopen jaren gelukkig niet hoeven doen.

Lees meer over hoe Stichting CRH Pensioenfonds ervoor staat.

Lees meer →