window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Meer/minder werken

De hoogte van uw pensioenopbouw hangt samen met de hoogte van uw salaris. Als u meer of minder gaat werken, heeft dit gevolgen voor uw salaris en dus ook voor uw pensioenopbouw. Dat werkt door in zowel uw ouderdomspensioen als uw partner- en wezenpensioen. De hoogte van uw pensioenpremie wordt automatisch aangepast aan uw gewijzigde salaris. Uw werkgever geeft dit door aan CRH Pensioenfonds.

Onder bepaalde voorwaarden kan gedurende een periode van onbetaald verlof de pensioenopbouw toch doorlopen. Indien u hier meer over wilt weten, neemt u dan contact op met de afdeling personeelszaken of CRH Pensioenfonds.