window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Arbeidsongeschikt

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering van de overheid.

WIA-uitkering van de overheid

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

Arbeidsongeschiktheidspensioen 

U bent bij CRH Pensioenfonds niet aanvullend verzekerd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk dat uw werkgever hiervoor een aparte verzekering heeft afgesloten. Informeert u bij uw werkgever naar de eventuele voorwaarden.

Arbeidsongeschikt en pensioenpremie 

Als u arbeidsongeschikt bent dan blijft u pensioen opbouwen. Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, dan betaalt CRH Pensioenfonds de pensioenpremie. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan wordt een deel van de pensioenpremie voor u door CRH Pensioenfonds betaald.

Melden arbeidsongeschiktheid

U moet uw arbeidsongeschiktheid direct melden bij CRH Pensioenfonds. Ook wanneer de mate van uw arbeidsongeschiktheid wijzigt, dient u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Stuurt u dan een kopie van de beslissing van het UWV mee.