window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Trouwen of samenwonen

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Onder partner wordt verstaan degene met wie u:

  • getrouwd bent; of
  • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
  • een bij notariële akte opgestelde samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.
Partnerpensioen

Uw partner heeft recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt. Op hoeveel partnerpensioen uw partner recht heeft hangt af van:

  • het aantal jaren dat u aan de regeling zou hebben kunnen deelnemen;
  • uw pensioengevend salaris;
  • een eventueel eerdere partner die recht heeft op (een deel van uw) partnerpensioen.
Partner aanmelden? 

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt CRH Pensioenfonds automatisch geïnformeerd door de gemeente waar u bent ingeschreven. Als het partnerschap is geregeld in een samenlevingscontract dan dient u zelf contact op te nemen met CRH Pensioenfonds om uw partner aan te melden. U kunt dan een kopie van de samenlevingsovereenkomst opsturen naar CRH Pensioenfonds.