window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Uitbetaling pensioenuitkering

Uitbetaling van uw pensioenuitkering

Onderstaand treft u een overzicht aan van de betaaldata in 2024:

Betaaldata 2024
22 januari
22 februari
22 maart
22 april
22 mei 
21 juni
22 juli
22 augustus
23 september
22 oktober
22 november
19 december

U ontvangt niet altijd een specificatie van de bruto/netto-berekening. Een specificatie wordt verstuurd bij pensionering, in januari van ieder jaar en als de bedragen wijzigen.

Wijzigen Bankrekeningnummer (IBAN)

Bent u overgestapt naar een andere bank of wilt u een ander bankrekeningnummer hanteren, dan verzoeken wij u deze wijziging schriftelijk, voorzien van uw handtekening aan ons door te geven. Eventueel kunt u hiervoor gebruik maken van dit formulier.

Geen vakantiegeld

Het pensioen wordt in twaalf gelijke delen aan u uitgekeerd. U ontvangt geen vakantiegeld, dit is al in de maandelijkse pensioenuitkeringen inbegrepen.

Inhoudingen op uw pensioenuitkering

Op grond van de fiscalse voorschriften is CRH Pensioenfonds verplicht loonheffing op uw pensioenuitkering in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Loonheffing is de gecombineerde inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen. Loonheffingskorting is een korting op de af te dragen loonheffing. Naast de loonheffing dient CRH Pensioenfonds de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswetpremie op uw pensioenuitkering in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Voor meer informatie over voornoemde verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl en het keuzeformulier voor de loonheffingskorting. Woont u in het buitenland, dan kunnen andere inhoudingen en tarieven gelden voor uw pensioenuitkering.

Waarde van uw pensioen

Geld wordt in de loop der tijd minder waard. Voor 100 euro kunt u op dit moment meer kopen dan bijvoorbeeld over tien jaar. Indien de financiële situatie van CRH Pensioenfonds voldoende ruimte biedt, ontvangt u jaarlijks een toeslag. Die toeslag is bedoeld om uw pensioen op peil te houden. Deze verhoging is gebaseerd op het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (reeks alle huishoudens afgeleid). U hebt geen recht op toeslag. Het bestuur van CRH Pensioenfonds beslist jaarlijks of en in hoeverre er een toeslag wordt verleend.

In januari van elk jaar wordt u middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van een eventuele verhoging (toeslag / indexatie).