window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Waardeoverdracht

Wanneer u deelneemt aan een andere pensioenregeling, dan kunt u ervoor kiezen om de waarde van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij CRH Pensioenfonds over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Na een waardeoverdracht vervallen alle aanspraken bij CRH Pensioenfonds. Er zijn bij ons dan geen pensioenen meer voor u, uw partner of uw kinderen. 

Als u waardeoverdracht naar uw huidige pensioenuitvoerder overweegt, dan kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aanvragen.