window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Waardeoverdrachten vanaf 1 december 2021 weer mogelijk

De beleidsdekkingsgraad van CRH Pensioenfonds ligt vanaf 1 december 2021 weer boven de 100%. Hierdoor is onze financiële positie voldoende hersteld om weer waardeoverdrachten te mogen uitvoeren.

Bent u deelnemer en heeft u reeds een verzoek tot waardeoverdracht ingediend dat hoeft u niets te doen. CRH pensioenfonds zal deze waardeoverdrachten (opnieuw) opstarten.

Heeft u nog geen verzoek tot waardeoverdracht gedaan dan kunt u dit alsnog doen door gebruik te maken van dit formulier. Een verzoek tot waardeoverdracht is vrijblijvend.