window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Juli 2023

Bedrag ineens

Er komt een nieuwe keuzemogelijkheid: de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen. Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw opgebouwde pensioen in één keer te laten betalen. U mag zelf weten waaraan u het geld uitgeeft.

U kunt niet uw hele opgebouwde pensioen in één keer opnemen. U mag maximaal 10% van het opgebouwde pensioen opnemen. Minder mag ook. Hierdoor gaat uw maandelijkse pensioen wel omlaag.

Inwerkingstredingsdatum

Vooralsnog staat de invoering van de wet die deze keuzemogelijkheid regelt gepland voor 1 januari 2025.

Op dit moment kunnen we nog geen bedragen noemen

Omdat de wetgeving nog niet definitief is vastgesteld kunnen we nu nog geen berekeningen maken of voorbeeldbedragen noemen.

Bedrag ineens, uw belastingaangifte en eventuele toeslagen

Opnemen van een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. En voor eventuele toeslagen die u krijgt zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag dat u opneemt, en uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Kiezen tussen een hogere uitkering of bedrag in 1 keer

Als u stopt met werken voordat uw AOW ingaat kunt u bij CRH Pensioenfonds kiezen voor een tijdelijk hoger ouderdomspensioen. Als u hiervoor kiest, kunt u geen bedrag ineens opnemen. De wet staat een combinatie van deze keuzes niet toe.

Wanneer kan ik kiezen voor een bedrag ineens?

Het is de bedoeling dat dit mogelijk wordt vanaf 1 januari 2025. Als u op af na deze datum met pensioen gaat, zullen wij u schriftelijk over deze mogelijkheid informeren. Opname van een bedrag ineens is uitsluitend mogelijk op de pensioendatum. Als u voor 1 januari 2025 met pensioen gaat, is een bedrag ineens niet mogelijk. U zou in dat geval kunnen overwegen uw pensionering uit te stellen tot na 1 januari 2025.

Aandachtspunten

De keuze voor een bedrag ineens kan nadelige effecten hebben. Als gevolg van een bedrag ineens, is uw inkomen in het betreffende jaar mogelijk hoger. Misschien moet u daardoor meer belasting betalen, of heeft u minder recht op sociale toeslagen en budgetten zoals bijvoorbeeld huur-, zorg,- en kinderopvangtoeslag, of een kind gebonden budget. Bovendien wordt de resterende levenslange pensioenuitkering lager, omdat er al een deel is opgenomen.

Kijk ook op www.belastingdienst.nl wat de gevolgen van afkoop voor u kunnen zijn, of bel met de belastingdienst. Het is belangrijk om u goed te laten voorlichten over deze keuzemogelijkheid.

Hulp nodig bij uw keuze?

Als u overweegt gebruik te maken van het bedrag ineens kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen met u de voor- en nadelen op een rijtje zetten. Wij helpen u graag een weloverwogen keuze te maken.