window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Brochures en formulieren

Echtscheiding of beeïndiging geregistreerd partnerschap
Onderstaand treft u documentatie aan over de verdeling van ouderdomspensioen (verevening) bij scheiding of beeïndiging van een geregistreerd partnerschap. Op het beëindigen van een ongehuwd samenwonen is dit niet van toepassing.

Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Mededelingsformulier in verband met verdeling ouderdomspensioen
bij scheiding

Waardeoverdracht
Formulier verzoek tot waardeoverdracht

Klachtenprocedure
- Klachtenprocedure