window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Brochures en formulieren

Echtscheiding of beeïndiging geregistreerd partnerschap

Onderstaand treft u documentatie aan over de verdeling van ouderdomspensioen (verevening) bij scheiding of beeïndiging van een geregistreerd partnerschap. Op het beëindigen van een ongehuwd samenwonen is dit niet van toepassing.

Waardeoverdracht