window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Jaarverslagen en overig financieel

Jaarverslagen 

Onderstaand treft u de jaarverslagen van Stichting CRH Pensioenfonds vanaf het jaar 2008 aan:

Actuariële en Bedrijfstechnische nota (ABTN)

De ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota) is aangepast in december 2023. De ABTN is een document waarin het pensioenfonds de financiële opzet en organisatie van het fonds beschrijft. 

Klokkenluidersregeling

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een klokkenluidersregeling opgesteld om betrokkenen de mogelijkheid te geven om onregelmatigheden te melden. U leest hierover meer in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). In de ABTN vindt u ook de incidentenregeling.