window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Oktober 2022

Pensioenen per 1 oktober 2022 verhoogd met 3,28%

Het bestuur van CRH Pensioenfonds heeft besloten de pensioenen te verhogen. Op 1 oktober 2022 gaat uw opgebouwde pensioen met 3,28% omhoog*. Dit percentage is de prijsstijging over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021.

Waarom verhoging per 1 oktober 2022?
Ieder jaar beoordeelt het pensioenfonds of we uw pensioen per 1 januari kunnen verhogen (indexeren). Dit hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier.

Op 1 januari 2022 konden wij uw pensioen niet indexeren. Onze beleidsdekkingsgraad was op dat moment niet hoog genoeg. De afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad van CRH Pensioenfonds verbeterd. Toch is dit niet de voornaamste reden dat we uw pensioen nu wel kunnen verhogen. Dit komt doordat per 1 juli 2022 de regels om te mogen indexeren zijn versoepeld. Dit als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat in 2022 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is eenmalig en geldt alleen voor pensioenfondsen die verwachten “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

Per 31 augustus 2022 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 107,7%. Wij hebben daarom besloten de opgebouwde pensioenen per 1 oktober 2022 met 3,28% te verhogen. Dit betreft de pensioenen van zowel de actieve als de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De extra indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een  negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft na een zorgvuldige afweging van de belangen van alle groepen deelnemers vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Wordt uw pensioen op 1 januari 2023 weer verhoogd?
Dat kunnen we nu nog niet zeggen. De versoepelde regels gelden vooralsnog alleen voor 2022. Zodra er meer duidelijkheid is of we uw pensioen in 2023 opnieuw kunnen verhogen, zullen wij u hierover nader informeren.
 

* Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering.