window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Nieuw pensioenstelsel

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedere deelnemer een eigen pensioenpot op. Jaarlijks wordt de pensioenpremie in de persoonlijke pensioenpot gestort. Hierop wordt rendement bij- of afgeschreven. Op pensioendatum wordt berekend hoe hoog de jaarlijkse pensioenuitkering is die uit de pot kan worden gehaald. Als het meezit kan het pensioen eerder worden verhoogd dan in het huidige stelsel. Maar als het tegenzit moet het pensioen ook eerder worden verlaagd.

Verwacht tijdpad invoering nieuw pensioenstelsel

 

Juli 2020

 

De uitwerking van het pensioenakkoord is gereed.

2020 - 2021

De nieuwe pensioenregels worden in een wetsvoorstel verwerkt. Als dat wetsvoorstel door de Eerste en de Tweede Kamer is goedgekeurd wordt de nieuwe pensioenwet naar verwachting per 1 januari 2022 van kracht.

 

2022 – 2023

Nadat de nieuwe pensioenwet is ingegaan kunnen werknemers en werkgevers concrete afspraken maken voor een nieuwe pensioenregeling. Dat gebeurt in de periode tussen 2022 en 2023.

 

2024 - 2025

 

De op de nieuwe regels gebaseerde afspraken tussen werknemers en werkgevers kunnen gedurende deze periode door de pensioenfondsen worden ingevoerd.

 

1 januari 2026

Op uiterlijk 1 januari 2026 moeten de pensioenfondsen klaar zijn met de invoering van de nieuwe pensioenregeling.