window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Juli 2023

Nieuw pensioenstelsel

Nieuwe pensioenwet

Er is een nieuwe pensioenwet, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet is per 1 juli 2023 van kracht geworden. Vanaf deze datum krijgen pensioenuitvoerder en sociale partners (de vertegenwoordigers van werknemers en werkgever) tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedere deelnemer een eigen pensioenpot op. Jaarlijks wordt de pensioenpremie in de persoonlijke pensioenpot gestort. Hierop wordt rendement bij- of afgeschreven. Op pensioendatum wordt berekend hoe hoog de jaarlijkse pensioenuitkering is die uit de pot kan worden gehaald. Als het meezit kan het pensioen eerder worden verhoogd dan in het huidige stelsel. Maar als het tegenzit moet het pensioen ook eerder worden verlaagd.