window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Maart 2022

Gevolgen oorlog in Oekraïne voor CRH Pensioenfonds

Dagelijks zien we de aangrijpende beelden van de oorlog in Oekraïne. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de bewoners van Oekraïne die door dit afschuwelijke geweld worden getroffen. Ook voor CRH Pensioenfonds zijn de gevolgen van de oorlog merkbaar. In dit bericht zullen wij hier nader op ingaan.

Beleggingen in Rusland

CRH Pensioenfonds heeft het vermogen belegd in beleggingsfondsen. Een aantal van deze beleggingsfondsen heeft ook geïnvesteerd in Rusland. Eind februari bedroeg het in Rusland belegde bedrag 0,6% van het totale vermogen van het pensioenfonds.

Op dit moment is het bijna onmogelijk om Russische beleggingen te verkopen. Bovendien heeft CRH Pensioenfonds niet direct invloed op het beleggingsbeleid van de beleggingsfondsen. Wel heeft CRH Pensioenfonds er via haar vermogensbeheerder bij de fondsmanagers op aangedrongen om zodra dit mogelijk is de Russische aandelen en obligaties van de hand te doen.

Sancties tegen Rusland

In internationaal verband zijn sancties opgelegd tegen Rusland en Russische instellingen en personen. CRH Pensioenfonds heeft vastgesteld dat haar vermogensbeheerders in lijn hiermee handelen. Ook controleert CRH Pensioenfonds of er geen pensioenuitkeringen worden gedaan aan personen die voorkomen op de gepubliceerde sanctielijsten.

Gevolgen voor de financiële positie van CRH Pensioenfonds

De financiële markten reageren nerveus op het nieuws over de oorlog. Dit heeft gevolgen voor de financiële positie van CRH Pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds heeft in de afgelopen tijd extra vergaderingen gehouden om dit te monitoren. Verdere escalatie van het conflict valt helaas niet uit te sluiten en de omvang van de gevolgen is op dit moment moeilijk te voorspellen.

Maandelijks publiceert CRH Pensioenfonds de dekkingsgraad. Eind maart 2022 worden de gevolgen van de oorlog op de dekkingsgraad zichtbaar. Mocht hiertoe tussentijds aanleiding zijn dan zullen wij u via onze website op de hoogte brengen.