window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Januari 2023

Verhoging pensioen per 1 januari 2023 (indexatie)

Na de verhoging per 1 oktober 2022 met 3,28% worden de pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5%. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de financiële positie net goed genoeg is mede doordat de regels voor verhogen als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk zijn versoepeld. 

Pensioenen per 1 januari 2023 verhoogd
De regeling van Stichting CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie). Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om de pensioenen per 1 januari te verhogen (indexeren).

Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie. Een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Voor meer informatie over de dekkingsgraad klik hier. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

Het indexatiebesluit is tevens gebaseerd op de tijdelijke versoepeling van de regels.

Verhogen met 2,5%
Uw opgebouwde pensioen gaat per 1 januari 2023 met 2,5% omhoog*. De prijsstijging over de periode van oktober 2021 tot oktober 2022 bedroeg 16,93% Uw pensioen stijgt hierdoor helaas slechts gedeeltelijk mee met de gestegen prijzen.

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?
De overheid heeft besloten dat in 2022 de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen worden verhoogd. Deze mogelijkheid is eenmalig en geldt alleen voor pensioenfondsen die verwachten “in te varen” naar het nieuwe pensioenstelsel. Bovendien moet het besluit evenwichtig zijn voor alle groepen deelnemers.

Het pensioenfonds verwacht te gaan “invaren” naar het nieuwe stelsel. Per 30 november 2022 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 110,0% en de actuele dekkingsgraad 111,7%. Op basis van deze cijfers en de verwachte benodigde dekkingsgraad voor het “invaren” is besloten de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2023 met 2,5% te verhogen. Dit betreft de pensioenen van de actieve, de gewezen en de gepensioneerde deelnemers. De indexatie heeft op lange termijn (dus inclusief toekomstige indexaties) een positief effect voor pensioengerechtigden en een  negatief effect voor actieve en gewezen deelnemers. Het bestuur heeft vastgesteld dat dit besluit evenwichtig is voor alle groepen deelnemers. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van een eventuele verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt*:

JaarStijging van de prijzenVerhoging pensioen
202216,93%2,50% per 1-1-2023
2021 3,28%3,28% per 1-10-2022
20201,12%0,00%
20191,73%0,00%

CRH Pensioenfonds onderzoekt jaarlijks of we uw pensioen kunnen verhogen.

* Deze verhoging geldt niet voor de nominale pensioenen en pensioenen met een vaste indexering