window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Verlaging toetredingsleeftijd van 21 naar 18 jaar

De leeftijd waarop werknemers starten met pensioen opbouwen bij Stichting CRH Pensioenfonds is veranderd.

Per 1 januari 2024 bouwt een werknemer vanaf 18 jaar pensioen op. Eerder was dit nog vanaf 21 jaar. De overheid verandert de toetredingsleeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor ons pensioenfonds, werkgevers en werknemers. 

Alle aangesloten werkgevers zijn door CRH Pensioenfonds geïnformeerd over deze wijziging. Vanaf 18 jaar dient er namelijk werknemerspremie te worden ingehouden op het salaris. Het is daarom belangrijk dat de salarisadministratie daarop is ingericht. Ook de werkgeverspremie wordt in rekening gebracht vanaf 18 jaar.  

CRH Pensioenfonds zal deze wijziging ook opnemen in het pensioenreglement, de pensioengidsen en overige informatie aan deelnemers zoals de startbrief.