window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Oktober 2023

Toekomst Stichting CRH Pensioenfonds

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen van kracht geworden. Vanaf dat moment krijgen de pensioenuitvoerders en sociale partners (de vertegenwoordigers van werknemers en werkgever) tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel waarin alle deelnemers een eigen pensioenpot krijgen.

De sociale partners van CRH Nederland hebben de wens uitgesproken om de nieuwe regeling bij een andere uitvoerder dan het CRH Pensioenfonds onder te brengen. Dit betekent dat CRH Pensioenfonds naar verwachting op termijn zal ophouden te bestaan. Alle deelnemers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Momenteel wordt de nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd. Het is de bedoeling dat, nadat de opgebouwde pensioenen zijn overgedragen, bij de nieuwe uitvoerder de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgevoerd.

De komende periode blijven we u informeren over de ontwikkelingen middels nieuwsbrieven en artikelen op de website. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel of anderszins, kunt u deze stellen per e-mail via info@crhpensioenfonds.nl of telefonisch via 020 – 3045 100.