window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Februari 2024

Benoemingen bestuur, verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht 

Bestuur 

Nieuw bestuurslid de heer Bonewit

Per 12 december 2023 is de heer Bonewit tot het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds toegetreden. Hiermee is de vacature bestuurslid namens de werkgever vervuld. De heer Bonewit is tevens lid geworden van de beleggingsadviescommissie. DNB heeft ingestemd met deze benoemingen. Het bestuur kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Herbenoeming bestuurslid de heer Weeting
Eerder hebben wij gecommuniceerd dat de bestuurstermijn van de heer Weeting, bestuurslid namens de werknemers, afliep per 31 december 2023. De heer Weeting had aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De heer Weeting is dan ook per 1 januari 2024 herbenoemd als bestuurslid namens de werknemers. Hij blijft tevens voorzitter van de risicomanagementcommissie en sleutelfunctiehouder risicobeheer.

Verantwoordingsorgaan

Herbenoeming lid verantwoordingsorgaan de heer De Wit
Per 1 januari 2024 is De heer De Wit als lid namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan herbenoemd. Hij blijft hiermee tevens voorzitter van het verantwoordingsorgaan.

Raad van Toezicht

Herbenoeming lid Raad van Toezicht
Per 1 april 2024 loopt de termijn van mevrouw Duynstee als lid en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht af. Inmiddels is zij op voordracht van het verantwoordingsorgaan benoemd voor een tweede termijn. Zij blijft hiermee tevens voorzitter van de Raad van Toezicht.