window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Verhoging pensioen (indexatie)

De regeling van Stichting CRH Pensioenfonds kent een voorwaardelijke toeslagverlening. Voorwaardelijk betekent, dat het bestuur jaarlijks beslist of het mogelijk is om toeslag te verlenen. Dit besluit wordt onder meer gebaseerd op de financiële positie van het fonds en de toeslagenstaffel die hierbij als leidraad dient. Er wordt geen geld gereserveerd of een extra premie gevraagd om het pensioen in de toekomst te verhogen.

De maatstaf voor toeslagen levert voor het afgelopen jaar een prijsindex op van 3,28%. Op grond van de financiële positie van het fonds eind december 2021 en de interne richtlijn heeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds moeten besluiten om de pensioenen per 1 januari 2022 niet te verhogen.

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu, hangt af van een eventuele verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren stegen de prijzen en uw pensioen als volgt:

JaarStijging van de prijzenVerhoging pensioen
2021 3,28%0,00%
20201,12%0,00%
20191,73%0,00%

CRH Pensioenfonds onderzoekt jaarlijks of we uw pensioen kunnen verhogen.