Vaste premie

De werkgever betaalt een vaste premie

De werkgever betaalt een vooraf afgesproken premie aan het pensioenfonds (= vaste premie). Dit betekent dat de werkgever in slechte tijden niet hoeft bij te storten. Als het fonds onvoldoende reserves heeft, kan het bestuur genoodzaakt zijn de opgebouwde pensioenen te verlagen. Daar staat tegenover dat de werkgever in goede tijden geen korting op de premie kan krijgen en ook geen recht heeft op een terugbetaling van de premie.

Uit de vaste premie wordt jaarlijks de beoogde pensioenopbouw gefinancierd. Als de afgesproken premie in enig jaar niet voldoende is, wordt de beoogde pensioenopbouw voor dat betreffende jaar verlaagd. Dit risico ligt bij de actieve deelnemers.

Wanneer kan de vaste premie worden gewijzigd?

De afgesproken premie ligt vast voor een periode van vier jaar. De huidige vaste premie geldt tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 worden nieuwe afspraken tussen de werkgever en de werknemers gemaakt over de vaste premie. Wij zullen u hierover te zijner tijd informeren.

Waarom is de vaste premie te laag?

CRH Pensioenfonds betaalt de pensioenopbouw over 2021 uit de vaste premie over 2021 en het verwachte rendement op deze inleg. Doordat de rente is gedaald, gaat het verwacht rendement op de inleg omlaag. Dit betekent dat óf de premie omhoog moet óf de pensioenopbouw omlaag. Omdat er een vaste premie is afgesproken kan de premie in 2021 niet worden verhoogd. Het bestuur moest daarom de beoogde pensioenopbouw voor 2021 verlagen van 1,875% naar 1,35% (in 2020 was dit 1,50%).