window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Mogelijkheid indexatie

Kan uw tot en met 2021 opgebouwde pensioen worden verhoogd?

De actuele dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds is in het jaar 2021 gestegen van 94,2% op 31 december 2020 naar 105,8% op 31 december 2021. Deze stijging was helaas nog niet voldoende om uw pensioen per 1 januari 2022 te mogen indexeren.

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor de indexering van de pensioenen aangepast. Dit als overbrugging naar het nieuwe pensioenstelsel. CRH Pensioenfonds gaat onderzoeken of indexering van de pensioenen in het najaar van 2022 mogelijk is. Dit kan alleen als dit past binnen de nieuwe regels en er sprake is van evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers. Op dit moment staat nog niet vast dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als uw pensioen kan worden verhoogd, ontvangt u hierover nader bericht van ons.