Het partnerpensioen en wezenpensioen gaan ook omlaag

Hoeveel pensioen bouwt u op voor uw nabestaanden?

Zolang u werkt bouwt u ieder jaar een stukje levenslang partnerpensioen op. Dit is 70% van het ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum heeft u dan het partnerpensioen volledig opgebouwd.

Als u overlijdt voor uw pensioendatum en nog pensioen opbouwt in de regeling van CRH Pensioenfonds is er nog geen volledig partnerpensioen opgebouwd. Uw partnerpensioen wordt dan berekend alsof u tot aan de pensioendatum partnerpensioen zou hebben opgebouwd.

Dezelfde systematiek geldt voor het wezenpensioen. Het wezenpensioen (per kind) bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Omdat het ouderdomspensioen omlaag gaat, wordt ook het partnerpensioen en het wezenpensioen lager.

CRH Pensioenfonds kent ook een tijdelijk nabestaandenpensioen

Als u komt te overlijden terwijl u pensioen opbouwt bij CRH Pensioenfonds heeft uw partner recht op een tijdelijk nabestaandenpensioen. Dit pensioen komt tot uitkering na uw overlijden en eindigt per de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt. De hoogte van dit pensioen is niet afhankelijk van uw salaris of uw diensttijd en bedraagt als een deelnemer in 2021 overlijdt € 16.061 bruto per jaar.