window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-R7BH6XV6R9');

Met pensioen

Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioen op uw persoonlijke wensen af te stemmen. U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

  • eerder met pensioen;
  • omzetten (uitruilen) van partnerpensioen voor hoger ouderdomspensioen;
  • eerst tijdelijk een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering.


Uiteraard hebben al deze keuzes invloed op de hoogte van uw pensioen. CRH Pensioenfonds streeft ernaar om u uiterlijk 3 maanden voor de AOW-leeftijd te informeren over uw pensioenaanspraken. Indien u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden dan vernemen wij dit graag tijdig van u. In de pensioengids en reglementen leest u meer over deze keuzemogelijkheden. Uiteraard kunt u bij vragen ook contact opnemen met het Pensioenbureau van CRH Pensioenfonds.