Pensioenraad

De pensioenregelingen van Stichting CRH Pensioenfonds komen tot stand in overleg tussen de werkgever en de werknemers. De werknemers worden bij het vaststellen, wijzigen of beëindigen van de pensioenovereenkomst vertegenwoordigd door de pensioenraad CRH. De pensioenraad CRH bestaat uit werknemers vanuit de diverse aangesloten CRH-bedrijven. De pensioenraad is op dit moment als volgt samengesteld:

Naam

Bedrijf

Functie

Annet Bieman

BMN Bouwmaterialen

 

Ruud Gortzak

CRH Nederland

 

Els Hendriks

Cementbouw

secretaris

Peter Lunenburg

Struyk Verwo Infra

voorzitter

Markjan Ruberg

Intergamma Bouwmarkten

Arjan Wagemaker

BMN Bouwmaterialen

 

De pensioenraad CRH bestaat sinds 1 juli 2014. De leden zijn allen benoemd voor een periode van vier jaar. De pensioenraad is sinds de oprichting o.a. betrokken geweest bij de invoering van de pensioenregeling per 1 januari 2014, 1 januari 2018 en de risicohouding van het pensioenfonds.