Het opbouwpercentage van uw pensioenregeling is per 1 januari 2021 verlaagd

An English version of the information regarding the reduce of accruel perecentage in 2021 is available here

Uw tot en met 2020 opgebouwde pensioen verandert niet
De actuele dekkingsgraad van CRH Pensioenfonds was op 31 december 2020 94,3%. Dit betekent dat wij uw opgebouwde pensioen niet hoeven te verlagen. Maar er is ook geen ruimte om uw pensioen te verhogen (indexeren). Het pensioen dat u tot en met 31 december 2020 heeft opgebouwd verandert dus niet.

De kans dat de opgebouwde pensioenen de komende jaren verlaagd moeten worden is nog altijd groot. Voor meer informatie kijkt u hier.

Uw opbouwpercentage gaat in 2021 omlaag
De werkgever betaalt een vaste premie aan het pensioenfonds. Op dit moment is deze vaste premie te laag. Het bestuur moet daarom het opbouwpercentage verder verlagen van 1,50% in 2020 naar 1,35% in 2021. U ontvangt hierdoor op uw pensioendatum minder ouderdomspensioen. Wat dit precies betekent voor uw pensioen kunt u zien in uw uniform pensioenoverzicht (UPO) per 1 januari 2021. Meer informatie over de vaste premie kunt u hier lezen

Geldt de verlaging van de pensioenopbouw alleen in 2021?
De verlaging van het opbouwpercentage tot 1,35% geldt voor het jaar 2021. Zolang de rente zo laag blijft als eind 2020, zal het opbouwpercentage de komende jaren waarschijnlijk rond het huidige niveau blijven. 

Het partnerpensioen en wezenpensioen gaan ook omlaag
Als u komt te overlijden hebben uw nabestaanden recht op pensioen. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen is afhankelijk van de hoogte van het ouderdomspensioen. Omdat u vanaf 2021 minder ouderdomspensioen opbouwt, worden ook het partnerpensioen en het wezenpensioen lager. Hoeveel pensioen er tot uitkering komt na uw overlijden kunt u lezen in uw uniform pensioenoverzicht (UPO) per 1 januari 2021. Meer informatie over het nabestaandenpensioen kunt u hier lezen

Is het inkomen na pensioneren of overlijden voldoende?
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoe hoog uw totale pensioen is. Op deze website logt u in met uw DigiD. Hier staat hoeveel AOW u ontvangt. Maar ook de pensioenbedragen van alle pensioenfondsen of verzekeraars waar u pensioen hebt opgebouwd. Ook staat er wat er geregeld is voor uw nabestaanden als u komt te overlijden. Zo ziet u of het inkomen van u en uw partner na pensioneren of overlijden voldoende is.

Nieuw pensioenstelsel
De komende jaren wordt er gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. CRH Pensioenfonds doet dit samen met de werkgever en de werknemers. We starten hiermee in 2021. Uiterlijk op 1 januari 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel zijn ingevoerd. Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel kunt u hier vinden.